Acest protocol este menit să încurajeze cooperarea în domeniul educației prin acordarea de burse de studii, mobilitați academice, cursuri de vară de limbă,cultură și civilizație românească, respectiv dezvoltarea parteneriatelor inter-instituționale.

Protocol

print