Către

Toate unităţile şcolare din judeţ

În atenţia DOAMNEI / DOMNULUI DIRECTOR

Vă informăm că a fost publicat OMEN nr. 3114/19.01.2017 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin OMENCS nr. 5087/2016 în Monitorul Oficial al României nr. 88/31.01.2017, partea I.

Vă solicităm să informaţi urgent cadrele didactice din şcoala dvs.  în legătură cu prevederile OMEN nr. 3114/2017  şi să asiguraţi, în perioada 03.02.2017- 13.02.2017,  desfăşurarea următoarelor activităţi, în condiţiile legii:

  1. înscrierea, la unităţile de învăţământ, a candidaţilor care solicită, în baza prevederile OUG 96/2016, susţinerea probelor examenului naţional de definitivare în învăţământ în sesiunea 2017;
  2. transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul şcolar, verificarea şi avizarea acestora;

Precizăm că se pot înscrie la examenul naţional de definitivare în învăţământ în sesiunea 2017, următoarele categorii de cadre didactice:

  1. candidaţii care depăşesc vechimea de 7 ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat;
  2. candidaţii care au susţinut examenul naţional de definitivare în trei sesiuni fără să promoveze;

Candidaţii care au susţinut examenul naţional de definitivare în trei sesiuni fără să promoveze vor prezenta la dosar, alături de documentele necesare pentru înscriere prevăzute în Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin OMENCS nr. 5087/2016, adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen.Achitarea taxei în cuantum de 300 lei se face la unitatea de învăţământ la care se depune dosarul de înscriere.

Menţionăm că nu se pot înscrie pentru sesiunea 2017, candidaţii care au susţinut pentru a treia oară examenul naţional de definitivare în învăţământ în sesiunea 2016, fără să promoveze; aceştia, se vor putea  înscrie la examen în sesiunea 2018, după efectuarea unui nou an de stagiu, în condiţiile legii.

Probele examenului naţional de definitivare în învăţământ (inspecţiile de specialitate, evaluarea portofoliului profesional şi proba scrisă) se vor desfăşura conform  termenelor prevăzute în Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2016-2017, aprobat prin OMENCS nr. 5223/19.09.2016.

 Inspector şcolar general,

Prof. Ion IȘFAN

Inspector şcolar dezvoltare resurse umane,

Prof. Adrian C-tin POPESCU

Ordunul OM-3114-publicat-MO-2

Lista documente dosar de inscriere def febr

MODEL ADEVERINTA CALIFICATIV

MODEL ADEVERINTA_TAXA

Fisa inscriere 2017

 

print