Domeniul vizat: educaţie şi cultură
Proiectul se va desfășura anual.
Activitățile vor fi structurate pe două secțiuni:
• Studii şi comunicări ştiinţifice pe teme care vizează viaţa şi opera lui Pompiliu Marcea
Perioada:octombrie 2017
Participanţi:profesori,critici literari,studenţi.
Lucrările vor fi primite până la data de 30 septembrie 2017, pe adresa georgetacpopescu@gmail.com sau la secretariatul IȘJ Gorj şi vor fi evaluate de juriu până la 10 octombrie 2017.
• Concurs de interpretare a textului literar/critică literară:
-pentru elevii claselor a VII-a şi a VIII-a (se va interpreta o operă literară scrisă de Ioan Slavici sau de Mihail Sadoveanu, valorificând perspectiva critică oferită de Pompiliu Marcea);
-pentru elevii claselor a IX-a şi a X-a (se va interpreta o operă literară scrisă de unul dintre cei patru mari clasici :I.Creangă, I.L.Caragiale, M.Eminescu,I.Slavici, valorificând perspectiva critică oferită de Pompiliu Mareea);
-pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a(se va interpreta un fragment/studiu critic realizat de Pompiliu Marcea, aducând o perspectivă originală asupra temei abordate);
Perioada :Săptămâna „Şcoala Altfel”
Participanţi:elevii claselor VII-XII din judeţul Gorj.
Lucrările vor fi primite până la data de 28.02.2018, pe adresa georgetacpopescu@gmail.com sau la secretariatul IȘJ Gorj şi vor fi evaluate de juriu până la 31 martie 2018.

1. Instituţia coordonatoare este Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj.
2. Parteneri/colaboratori:Consiliul Județean Gorj
Echipa de implementare a proiectului este alcătuită din:Popescu C.Georgeta, Pavel Marieta, Marcea Ion, Ganea Mircea, Ganea Constantin, Viorel Gârbaciu.

fw

print