Termen 02.03.2018

Concursul național „Tinerii dezbat” a fost lansat de Ministerul Educației Naționale în
anul 2010, într-un parteneriat public-privat de succes în promovarea dezbaterilor academice în
mediul școlar, după un format acreditat la nivel internațional. Concursul s-a bucurat de succes în
rândul elevilor şi al profesorilor încă de la început, crescând în fiecare an ca dimensiune şi ca
număr de participanţi. Schimbările substanțiale și lecțiile învățate de-a lungul anilor au dus la
transformarea competiției în 2017 de la concurs național la olimpiada națională de argumentare,
dezbatere și gândire critică.
Competiția este cuprinsă în Calendarul Olimpiadelor Naţionale din anul școlar 2017 – 2018.

Regulamentul olimpiadei naționale „Tinerii dezbat” este disponibil pe site-ul M.E.N. la
adresa https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri. Tot aici se află și Setul al II-lea din Ghidul
profesorului pentru disciplina opţională „Dezbatere, oratorie şi retorică”, materialul-resursă util
pentru pregătirea echipelor înscrise în competiție. Acest Ghid poate fi utilizat de profesori şi
pentru introducerea în oferta curriculară a şcolii a disciplinei opţionale „Dezbatere, oratorie şi
retorică” (curriculum la decizia şcolii pentru liceu), utilizând programa şcolară aprobată prin
O.M.E.C.T.S. nr. 4074 din 21.04.2011.
Conform Regulamentului, înscrierea în competiţie a unei echipe se face de către
profesorul coordonator prin trimiterea formularului-tip de înscriere, completat, semnat şi
ştampilat de directorul unității de învățământ, la inspectoratul școlar, până la data de 2 martie
2018. Formularul – tip de înscriere se găsește în Anexa 1 la prezenta.

Adresa MEN lansare Tinerii dezbat 2018

Anexa 1- Formular_de_aplicatie_Tinerii_Dezbat__2018

Anexa 1- Formular_de_aplicatie_Tinerii_Dezbat__2018

Anexa 2-Calendar TD 2018

Ghidul profesorului pentru disciplina optionala „Dezbatere, oratorie si retorica”

Regulament Tinerii dezbat 2017

Adresa MEN cu semnaturi

print