Print Print

Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori- etapa judeţeană

| 25/04/2013

Stimaţi colegi,

Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori  – etapa judeţeană,  se desfăşoară în data de 18mai 2013, la Şcoala Gimnazială”Gheorghe Tătărăscu” Tg.Jiu. La această olimpiadă pot participa elevii care nu împlinesc vîrsta de 16 ani până la 31 decembrie 2013.

Tabelele cu elevii participanţi sunt trimise pe adresa de e-mail: radu_manu_ela@yahoo.com, sau pe FAX- IŞJ Gorj, până miercuri – 15 mai 2013. Elevii participanţi sunt însoţiţi de profesorii pregătitori şi sunt prezenţi în săli la ora 8,45, avînd asupra lor un act de identitate sau carnet de elev, vizat pe anul în curs.

Tabelele vor fi completate conform machetei şi vor fi semnate de către responsabilul catedrei/comisiei metodice şi de directorul unităţii de învăţământ, având număr de înregistrare şi ştampila şcolii.

Nr.crt        Nume , iniţiala tatălui şi prenume elev              Clasa         Şcoala              Nume şi prenume profesori îndrumători

-este interzis accesul cu telefoane mobile sau cu orice fel de materiale informative (manuale, culegeri, tabele periodice, caiete etc.); este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

– pentru rezolvarea subiectelor elevii vor utiliza pix sau stilou de culoare albastră.

Sectiunea: Anunțuri şcoli, Chimie, Fizică

Despre autor ()

Comentariile sunt inchise