ORDINULL 3114/19.01.2017privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobata prin OMENCS nr. 5087/2016.

OM-3114-publicat-MO-2

Lista documente dosar de inscriere def febr

MODEL ADEVERINTA CALIFICATIV

MODEL ADEVERINTA_TAXA

Fisa inscriere 2017

Menţionăm că nu se pot înscrie pentru sesiunea 2017, candidaţii care au susţinut pentru a treia oară examenul naţional de definitivare în învăţământ în sesiunea 2016, fără să promoveze; aceştia, se vor putea  înscrie la examen în sesiunea 2018, după efectuarea unui nou an de stagiu, în condiţiile legii.

print