S-a publicat Lista nationala a temelor pentru proba practica si Fisele de evaluare asociate pentru examenul de certificare a calificarii profesionale care se va organiza pentru absolventii invatamantului profesional in anul 2017.

 

https://www.edu.ro/listele-na%C8%9Bionale-temelor-pentru-proba-practic%C4%83-%C8%99i-fi%C8%99ele-de-evaluare-ale-temelor-pentru-proba

print