Gradații de merit

2017

2016

Numărul de gradații de merit, sesiunea 2016, repartizate și aprobate pe posturi și discipline în Consiliul de Administrație al I.S.J. Gorj, în ședința din 19.02.2016 sunt:

 • Personal de conducere, îndrumare și control- 10 locuri
 • Educatori/profesori pentru învățământul preșcolar- 4 locuri
 • Învățător/profesor pentru învățământul primar- 10 locuri
 • Limba și literatura română+limba latină- 6 locuri
 • Limbi moderne- 7 locuri
 • Istorie- 2 locuri
 • Științe socio-umane- 1 loc
 • Religie- 3 locuri
 • Geografie – 1 loc
 • Matematică- 6 locuri
 • Informatică- 1 loc
 • Fizică- 3 locuri
 • Chimie- 3 locuri
 • Biologie- 2 locuri
 • Educație muzicală+educație plastic- 4 locuri
 • Educație fizică și sport- 6 locuri
 • Palatul Copiilor și Cluburi Școlare- 1 loc
 • Învățământ special- 2 locuri
 • Discipline tehnice- 5 locuri
 • Maistri-instructori/profesori pentru instruire practică- 3 locuri

Personal Didactic Auxiliar:

 • Administrator financiar- 2 locuri
 • Administrator patrimoniu- 1 loc
 • Secretar- 3 locuri
 • Informatician- 3 locuri
 • Bibliotecar- 1 loc
 • Pedagog- 1 loc
 • Laborant- 2 locuri
 • Tehnician- 1 loc

Fise de autoevaluare:

 1.  Fisa gradație 2016_Cadre didactice învățământ special
 2.  Fisa gradație 2016_Educație fizica și sport și antrenori
 3.  Fisa gradație 2016_Palate si cluburi profesori
 4.  Fisa gradație 2016_Personal conducere palatul copiilor
 5.  Fisa gradație 2016_Personal de conducere,îndrumare și control
 6.  Fisa gradație 2016_Personal didactic auxiliar
 7.  Fisa gradație 2016_Preșcolar
 8.  Fisa gradație merit 2016_Director club sportiv
 9.  Fisa gradație 2016_Maiștri Instructori
 10. Fisa gradație 2016 _Arte
 11. Fisa gradație 2016_Învățători
 12. Fisa gradație 2016_Profesori