Bacalaureat

BACALAUREAT 2016

Competente digitale și lingvistice

BACALAUREAT 2015

=======================================================================

BACALAUREAT 2014

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

================================================================

BACALAUREAT 2013

SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE

-Situație statistică cu privire la proba E. a)
Pregatire BAC_august 2013-Gorj
Configurare centre examen
Configurare centre-CZE
===============================================================

SESIUNEA IUNIE-IULIE

Rezultate finale BAC – sesiunea iunie-iulie 2013
Promovabilitate pe unitati de invatamant
Statistică generală după contestații- promotie actuala
Statistică generală după contestații- promotii anterioare
Statistica generală după contestatii
Statistică generală după contestații, pe probe- ambele promotii
Rezultate lucrări contestate – 12.07.2013, ora 14.30
Centralizator contestații depuse pe discipline
Statistica generala înainte de contestatii
Statistica discipline înainte de contestatii
Statistica generala promotie curenta
Statistica generala promotie anterioara
Număr candidați înscriși pe CE – 7.06.2013
Repartizare CE si număr candidați pe CZE – 7.06.2013
Adresa MEN nr. 48423105 cu privire la valabilitatea notelor M.E.C.T.S. nr. 44783/07.06.2012, nr. 40532/09.05.2012, nr. 47207/25.06.2012
Procedura_2016_din_26_10_2010
Procedura 2015 din 26.10.2010
-Procedura operationala Camere supraveghere video examene nationale
Ora proba A Bac
Anexa 1 Decizie competente (2)
Decizie competente
-03.06.2013 – Situația înscrierilor la bacalaureat, pe unități de învățământ
PROCEDURĂ cu privire la documentele tip pentru înscrierea la examenul de bacalaureat 2013
FORMAT tabel înscriere și cerere înscriere bacalaureat 2013
CERERE de echivalare și recunoaștere a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine
CERERE de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale
MODEL tabel centralizator cu datele candidaților din centrul de examen
MODEL tabel centralizator la nivel județean cu datele candidaților
Centralizator opțiuni candidați din seria curentă
Configurare centre zonale de evaluare – Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2013
Configurare centre de examen- Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2013
Precizari privind finazilarea cursurilor( taxe inscriere)
==============================================================
Simulare examen bacalaureat 25-26 martie 2013
Statistici:
Limba și literatura română
Matematica
Istorie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
26.03.2013, Matematică/Istorie
Barem, Proba D, Istorie
Barem, Proba D, Matematică, filiera teoretică(matematică-informatică) M1
Barem, Proba D, Matematică, filiera teoretică (ștințe ale naturii) M2
Barem, Proba D, Matematică, filiera tehnologică, M2
Barem, Proba D, Matematică, pedagogic M4
Subiecte, Proba D, Istorie
Subiecte, Proba D, Matematică, filiera teoretică (matematică-informatică) M1
Subiecte, Proba D, Matematică-filiera teoretică (științe ale naturii) M2
Subiecte, Proba D, Matematică-filiera tehnologică M2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.03.2013, Limba și literatura româ
Barem Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică; Limba și literatura română
Barem Filiera teoretică – Profil umanist, Filiera vocaţională – Profil pedagogic Limba şi literatura română
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică; Limba și literatura română
Filiera teoretică – Profil umanist, Filiera vocaţională – Profil pedagogic Limba şi literatura română
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Modele de subiecte pentru simulate- Matematică
Model de subiecte, Proba D, Matematică-filiera teoretică (matematică-informatică), 26.03.2013
Model de subiecte, Proba D, Matematică-filiera teoretică (ștințele naturii), M2 , 26.03.2013
Model de subiecte, Proba D, Matematică-filiera tehnologică, M2, 26.03.2013
============================================================
Legislație

________________________________________________________________

BACALAUREAT 2012

__________________________________________________________________