Proba scrisă pentru susţinerea Examenului Naţional de Definitivare în Învăţământ – sesiunea 2017, va avea loc în data de 20 aprilie 2017, în Centrul de examen:SCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN SAVOIU” TG-JIU.

Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8,00 – 8,45, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

Proba scrisă începe la ora 10, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.

print