RSSSectiunea: Chimie

Concurs Naţional de Chimie”Coriolan Drăgulescu”

| 03/04/2014 | 0 Comentarii

Stimaţi colegi, Universitatea “Politehnica” d,in Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Liga Studenţilor Chimişti din Timişoara, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Societatea de Chimie din România, invită elevii din clasele IX- XII împreună cu profesorii coordonatori, să participe în perioada 9-11 mai 2014, la cea de a cincea ediţie a Concursului Naţional de […]

Concursul de chimie “Petru Poni”

| 11/03/2014 | 0 Comentarii

Stimaţi colegi, Sâmbătă, 15 martie 2014 se desfăşoară la Liceul Energetic Nr.1 Tg.Jiu, Concursul de chimie “Petru Poni”. Elevii sunt prezenţi începând cu ora 8,30 şi au asupra lor actul de identitate (sau carnetul de elev vizat pentru anul în curs) şi calculator neprogramabil. Tabelul cu elevii participanţi se transmite până miercuri, 12 martie 2014, […]

Concurs naţional de ştiinţă şi tehnică pentru elevii de liceu”Florin Vasilescu”

| 10/03/2014 | 0 Comentarii

În perioada 15-18  mai 2014 se va desfăşura la Călăraşi Concurs naţional de ştiinţă şi tehnică pentru elevii de liceu”Florin Vasilescu”, ediţia a XVIa. Concursul este inclus în Calendarul concursurilor cu finalitate naţională, fără finanţare MEN, la poziţia 27, precum şi în Calendarul activităţilor educative şi extraşcolare la secţiunea – Domeniul ştiinţific. Cei care doresc să […]

Olimpiada de fizică şi chimie – etapa judeţeană 2014

Stimaţi colegi, Etapa judeţeană pentru Olimpiada de Chimie şi Fizcă s- a finalizat cu succes. Vă felicit pentru rezultatele obţinute şi mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi.

Rezultate obţinute la Olimpiada de Chimie- etapa judeţeană

| 23/02/2014 | 0 Comentarii

În acest document se află rezultatele elevilor participanţi la etapa judeţeană a Olimpiadei de Chimie. Felicitări tuturor participanţilor! Rezultate (1)

Calendarul concursurilor şi olimpiadelor şcolare 2013-2014

calendar-concursuri-si-olimpiade-chimie-fizica 2013-2014

Macheta ce trebuie completată pentru etapa judeţeană a olimpiadei de chimie

| 15/01/2014 | 0 Comentarii

Stimaţi colegi,
Vă rog să completaţi macheta ataşată cu elevii calificaţi la etapa judeţeană a olimpiadei de chimie şi să transmiteţi pe adresele de e-mail: illepopescu@yahoo.com şi eugeniatuncu@yahoo.com, până la data de 31 ianuarie 2014.

Olimpiada de chimie – etapa locală

| 08/01/2014 | 0 Comentarii

Sâmbătă, 11 ianuarie 2014, se desfăşoară olimpiada de chimie – etapa locală, începând cu ora 9,00. Fiecare dintre dumneavoastră primiţi subiectele de la responsabilul de cerc pedagogic, pe adresa de e-mail. Tabelul cu elevii calificaţi la etapa judeţeană se transmite pe adresa de e-mail illepopescu@yahoo.com, până la data de 31 ianuarie 2014, conform metodologiei. Succes!

Curs de formare şi dezvoltare profesională continuă “Chimia substanţelor periculoase”

| 27/11/2013 | 0 Comentarii

Potrivit adresei MEN nr.66297/18.11.2013 şi în conformitate cu OMECTS 6194/13.11.2012 şi cu Regulamentul Universităţii din Craiova de organizare şi desfăşurare a cursurilor de formare şi dezvoltare profesională continuă, Departamentul de Chimie de la facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii anunţă începerea cursurilor de formare şi dezvoltare profesională continuă “Chimia substanţelor periculoase”cu o durată de […]

Activităţi metodice la disciplinele fizică şi chimie 2013-2014

| 09/10/2013 | 0 Comentarii

În acest document găsiţi programarea activităţilor metodice la cele două discipline în anul şcolar 2013-2014.Activităţi metodice fizică -chimie 2013-2014

Model de planificari la disciplina chimie pentru gimnaziu

| 16/09/2013 | 0 Comentarii

Planificari Chimie gimnaziu

Modele_planificari_chimie

| 14/09/2013 | 0 Comentarii

Model_Planific_FIZ_GIMN_2013 PL_2013_CH_LICEU Planificari 2013-2014 chimie Chimie_2 ore_XI chimie

Programarea consfătuirilor județene pe discipline

| 09/09/2013

Consfaturiri judetene pe discipline _ Programare

Performanta la ONSJ 2013

| 27/07/2013 | 0 Comentarii

In perioada 22- 27 august 2013  s-a desfasurat la Zalau Olimpiada de Stiinte pentru Juniori- etapa nationala. Din judetul Gorj  au participat elevii Isfan Ioana Patricia si Vede Dumitru Andrei de la Colegiul National Tudor Vladimirescu, Tg.Jiu. Cei doi elevi au obtinut rezultate foarte bune, iar Isfan Ioana Patricia s-a calificat in lotul largit ce […]

Diplome

| 21/06/2013 | 0 Comentarii

Stimati colegi, Diplomele elevilor care au obtinut premii si mentiuni la etapele judetene ale concursurilor si olimpiadelor scolare in anul scolar 2012- 2013 sunt completate si va rog sa le ridicati de la ISJ, pentru a le inmina elevilor la festivitatile  de premiere de la sfirsitul anului scolar.