Numărul de metodiști pe fiecare disciplină: 

 

 • ARTE                                    14 locuri
 • BIOLOGIE 12 locuri
 • CHIMIE 13 locuri
 • DISCIPLINE TEHNICE 42 locuri
 • EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT        15 locuri
 • FIZICĂ 14 locuri
 • GEOGRAFIE 9 locuri
 • INFORMATICĂ 13 locuri
 • INVATAMANT PRESCOLAR 35 locuri
 • ISTORIE                                                    13 locuri
 • ÎNVĂTĂMÂNT SPECIAL INTEGRAT 7 locuri
 • ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR        45 locuri
 • ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL     7 locuri
 • LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ    20 locuri
 • LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ 14 locuri
 • LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ 1 loc
 • LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNA 27 locuri
 • MATEMATICĂ 28  locuri
 • RELIGIE 12 locuri
 • SOCIO-UMANE 8  locuri

 

Calendarul selecţiei cadrelor didactice în corpul de metodişti al ISJ Gorj

 

 • 22 septembrie – Afişare pe site-ul web al ISJ Gorj, a informaţiilor privind desfăşurarea selecţiei.
 • 25-29 septembrie – depunerea de către cadrul didactic, la secretariatul I.Ş.J. Gorj, a dosarului solicitat.
 • 02-06 octombrie – evaluarea candidaţilor prin proba de interviu/probă scrisa.
 • 06 octombrie – aprobarea listei cadrelor didactice care fac parte din corpul de metodişti către C.A. al I.Ş.J. Gorj.
 • 09 octombrie – Emiterea de către inspectorul general a deciziei care atestă calitatea de membru al corpului de metodişti al I.Ş.J. Gorj şi transmiterea ei către M.E.N. – Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională.
 • 10 octombrie – transmiterea către CCD Gorj a deciziei privind includerea cadrelor didactice în corpul de metodişti ai ISJ Gorj pentru anul şcolar 2016-2017
 • 10 octombrie – transmiterea către DGMPDFC din cadrul M.E.N. de către CCD Gorj a documentelor solicitate cf. Adresei nr. 39014/21.09.2017.

 

PROCEDURAprocedura selectie metodisti 2017-2018

 

print