Către 
UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚÎMANT
În atenția doamnelor/domnilor directori

Conform art. 12, litera b din Ordinul MECTS 5561/2011 cu completarile si modificarile ulterioare

În perioada 29 mai-6 iunie se face completarea dosarelor de gradul al II lea seria 2015-2017 cu urmatoarele acte:

  • 2 poze tip buletin color, ¾ pe spatele cărora să scrie numele de fată, prenumele, specializarea şi gradul didactic pentru eliberarea certificatelor la DPPD;
  • copie a raportului scris( inclusiv fisele de evaluare a lecţiior) de la a doua inspecţie curentă – IC2, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină „conform cu originalul”(copie din Registrul de inspecţii)
  • copie a raportului scris( inclusiv fisele de evaluare a lecţiior) de la inspecția SPECIALĂ – (CU NOTĂ), semnat şi ştampilat pe fiecare pagină „conform cu originalul”(copie din Registrul de inspecţii)
  • adeverință cu vechimea efectiva de la obtinerea definitivatului pana la 31.08.2017
  • adeverinta cu calificativele in ultimii 2 ani scolari  de activitate efectiva la catedra (2015-2016 și 2016-2017-partial)

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

Prof. ION IȘFAN

INSPECTOR ȘCOLAR DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE

Prof. ADRIAN C-TIN POPESCU

Descarca adresa:  COMPLETARE DOSARE GRADUL II

print