• Proba practică la disciplina Informatică se va desfășura la Colegiul Tehnic nr 2 Tg Jiu, în data de 5 aprilie 2017 – ora 10,00
  • Proba practică la disciplinele din aria curriculară Arte se va desfășura la Liceul de Arte ”C.Brăiloiu” Tg Jiu, în data de 5 aprilie 2017 – ora 10,00
print