Vineri, 29 iunie 2018, începând cu ora 8,00, se va desfășura ședința Consiliului consultativ, având ca temă verificarea existenţei documentelor din dosarele depuse pentru obținerea gradației de merit 2018 și asumarea evaluării dosarelor prin semnătură, în procesul-verbal al şedinţei şi în raportul
motivat.
Nu se vor prezenta membrii Consiliului consultativ care au depus dosar pentru obținerea gradației de merit 2018 și membrii care au rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv.

print