Inspectoratul Școlar al Județului Gorj anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Gorj, după cum urmează:

Nr. crt. Unitatea de invatamant Număr funcții vacante
DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT
1 SCOALA GIMNAZIALA ALIMPESTI 1  
2 SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA   1
3 SCOALA GIMNAZIALA ARCANI 1  
4 LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER   1
5 SCOALA GIMNAZIALA „ION POPESCU VOITESTI” VOITESTI VALE, BALANESTI 1  
6 SCOALA GIMNAZIALA BALCESTI, BENGESTI-CIOCADIA 1  
7 SCOALA GIMNAZIALA BARBATESTI 1  
8 SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE COSTESCU” BOLBOSI 1  
9 SCOALA GIMNAZIALA NR 1, BUMBESTI-JIU   1
10 SCOALA GIMNAZIALA BUMBESTI-PITIC 1  
11 LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN   1
12 SCOALA GIMNAZIALA CILNIC 1  
13 SCOALA GIMNAZIALA CRUSET   1
14 SCOALA GIMNAZIALA „CORNELIUS RADU” DANCIULESTI 1  
15 SCOALA GIMNAZIALA DRAGUTESTI 1  
16 SCOALA GIMNAZIALA IONESTI 1  
17 SCOALA GIMNAZIALA TIRGU-LOGRESTI 1  
18 COLEGIUL NATIONAL „GEORGE COSBUC” MOTRU   1
19 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MOTRU   1
20 SCOALA GIMNAZIALA MUSETESTI 1  
21 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 NEGOMIR 1  
22 SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI, LICURICI 1  
23 SCOALA GIMNAZIALA PADES   1
24 SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE TOMOVICI- PLOPSOR” PLOPSORU 1 1
25 LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA JIU, FARCASESTI   1
26 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ROVINARI   1
27 SCOALA GIMNAZIALA SAMARINESTI 1  
28 SCOALA GIMNAZIALA SAULESTI 1  
29 SCOALA GIMNAZIALA SIMBOTIN, SCHELA 1  
30 SCOALA GIMNAZIALA SCOARTA 1  
31 COLEGIUL NATIONAL „TUDOR ARGHEZI” – TIRGU CARBUNESTI 1  
32 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 „G.USCATESCU” TIRGU CARBUNESTI 1 1
33 CLUBUL SCOLAR SPORTIV TG-JIU 1  
34 COLEGIUL NATIONAL „SPIRU HARET” TG-JIU   1
35 COLEGIUL TEHNIC „ION MINCU” TG JIU 1 1
36 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT M.EMINESCU (NR 9) TG-JIU 1  
37 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG-JIU   1
38 LICEUL TEOLOGIC TG-JIU 1 1
39 SCOALA GIMNAZIALA „C-TIN. SAVOIU” TG-JIU   1
40 SCOALA GIMNAZIALA „ECATERINA TEODOROIU” TG-JIU   1
41 SCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE TATARASCU” TIRGU-JIU 1  
42 SCOALA GIMNAZIALA „SF.NICOLAE” TIRGU-JIU 1  
43 LICEUL TEHNOLOGIC TURBUREA   1
44 LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI   1
45 SCOALA GIMNAZIALA TINTARENI 1  
46 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 TICLENI 1  
47 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 URDARI 1  
48 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VAGIULESTI 1  
  TOTAL 32 20

 

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educație naționale nr. 3969/30.05.2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428/09.06.2017.

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

  1. a) au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învățământului primar și preșcolar”;
  2. b) sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  3. c) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II în învățământ sau au dobândit titlul științific de doctor;
  4. d) dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației Naționale;
  5. e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului și nici în anul școlar în curs, în care au funcționat sau funcționează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  7. g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  8. h) nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”;
  9. i) au avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual;
  10. j) au avizul eliberat de asociațiile/fundațiile/ federațiile/centrele/planurile care gestionează pluralismul educațional la nivel național, recunoscute de Comisia Națională pentru Alternative Educaționale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat sau particular care școlarizează preponderent alternative educaționale.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în format letric la registratura Inspectoratului Școlar Județean Gorj/secretariatul unității de învățământ particular în perioada 19 iunie – 6 iulie 2017 și vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3969/30.05.2017.

Proba scrisă va avea loc în data de 17 iulie 2017.

Probele de evaluare a curriculum-ului vitae și de interviu se vor desfășura în perioada 19-31 iulie 2017 în centrele stabilite de inspectoratul școlar/unitatea de învățământ particular.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante, perioada de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar/unității de învățământ particular.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0253227177, de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00.

print