Print Print

Concursul Naţional de Chimie pentru cls. a VIIa, „Raluca Ripan”- etapa judeţeană

| 25/04/2013

Stimaţi colegi,

Concursul Naţional de Chimie pentru cls. a VIIa, „Raluca Ripan”- etapa judeţeană,  se desfăşoară în data de 11mai 2013, la Şcoala Gimnazială”Constantin Săvoiu” Tg.Jiu. Tabelele cu elevii participanţi sunt trimise pe adresade e-mail: illepopescu@yahoo.com, sau pe FAX- IŞJ Gorj, până miercuri – 8 mai 2013. Elevii participanţi sunt însoţiţi de profesorii pregătitori şi sunt prezenţi în săli la ora 8,45, avînd asupra lor un act de identitate, sau carnet de elev, vizat pe anul în curs.

Tabelele vor fi completate conform machetei şi vor fi semnate de către responsabilul catedrei/comisiei metodice şi de directorul unităţii de învăţământ, având număr de înregistrare şi ştampila şcolii.

Nr.crt        Nume , iniţiala tatălui şi prenume elev              Clasa         Şcoala              Nume şi prenume profesori îndrumători

-este interzis accesul cu telefoane mobile sau cu orice fel de materiale informative (manuale, culegeri, tabele periodice, caiete etc.); este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile;
– pentru rezolvarea subiectelor elevii vor utiliza pix sau stilou de culoare albastră.

Sectiunea: Chimie

Despre autor ()

Comentariile sunt inchise